அப்பா அல்பா ஒமெகா

Appa alpha omega

Fr S J Berchmans

Writer/Singer

Fr S J Berchmansஅப்பா அல்பா ஒமெகா
புகழ் உமக்கே எப்போதும்

தொடக்கமும் முடிவும் நீரே
துதிக்குப் பாத்திரரே – அப்பா

பரிசுத்த வாழ்வு நான் வாழ
பிரித்தீரே பிறக்கும் முன்னாலே

புகழ் உமக்கே புகழ் உமக்கே (2) -தொடக்க

மறுபடி பிறக்கச் செய்தீரே
கிருபையால் இரட்சித்தீரே – புகழ்

உம் அன்பை ஊற்றினீர் என்னில்
உன்னத அபிஷேகத்தாலே

இரக்கத்தில் செல்வந்தர் நீரே
இதயத்தில் தீபமானீரே

இறை இயேசு அரசுக்குள் அழைத்தீர்
இருளின் ஆட்சியைக் கலைத்தீர்

Appaa alpaa omekaa
pukal umakkae eppothum

thodakkamum mutivum neerae
thuthikkup paaththirarae – appaa

parisuththa vaalvu naan vaala
piriththeerae pirakkum munnaalae

pukal umakkae pukal umakkae (2) -thodakka

marupati pirakkach seytheerae
kirupaiyaal iratchiththeerae – pukal

um anpai oottineer ennil
unnatha apishaekaththaalae

irakkaththil selvanthar neerae
ithayaththil theepamaaneerae

irai Yesu arasukkul alaiththeer
irulin aatchiyaik kalaiththeer