ஆபிரகாமின் தேவன் ஈசாக்கின் தேவன்

Abrahamin Daevan

Fr S J Berchmans

Writer/Singer

Fr S J Berchmans

ஆபிரகாமின் தேவன் ஈசாக்கின் தேவன்
யாக்கோபின் தேவன் உன்னை ஆசிர்வதிப்பார்

தகதிமி தகஜனு தகதிமி தகஜனு
தகதிமி தகஜனு தகதிமி தகஜனு ஆ….ஆ

கர்த்தருக்கு பயந்து
வழிகளில் நடக்கின்ற நீ
பாக்கியவான் பாக்கியவான்
உழைப்பின் பயனை நீ
உண்பது நிச்சயமே நிச்சயமே

நன்மையும் பாக்கியமும்
உன் வாழ்வில் நீ காண்பாய்
செல்வமும் ஆஸ்தியும் தேடி வரும் தினமும்
ஜீவனுள்ள நாட்களெல்லாம்
செழிப்பை நீ காண்பாய் நீ காண்பாய்

இல்லத்தில் உன் மனைவி
கனிதரும் திராட்சைச் செடி
பிள்ளைகள் ஒலிவமரக் கன்றுகள்போல் வளர்வார்கள்
பிள்ளைகளின் பிள்ளைகளை காண்பது
நிச்சயம் நிச்சயமே

Aapirakaamin thaevan eesaakkin thaevan
yaakkopin thaevan unnai aasirvathippaar

thakathimi thakajanu thakathimi thakajanu
thakathimi thakajanu thakathimi thakajanu aa….aa

karththarukku payanthu
valikalil nadakkinta nee
paakkiyavaan paakkiyavaan
ulaippin payanai nee
unnpathu nichchayamae nichchayamae

nanmaiyum paakkiyamum
un vaalvil nee kaannpaay
selvamum aasthiyum thaeti varum thinamum
jeevanulla naatkalellaam
selippai nee kaannpaay nee kaannpaay

illaththil un manaivi
kanitharum thiraatchaைch seti
pillaikal olivamarak kantukalpol valarvaarkal
pillaikalin pillaikalai kaannpathu
nichchayam nichchayamae