என் ஆத்துமா உம்மை நோக்கி

En Aathuma Ummai Nokki

Dr. Joseph Aldrin

Writer/Singer

Dr. Joseph Aldrin

என் ஆத்துமா உம்மை நோக்கி அமர்ந்திருக்கும்
நான் நம்புவது உம்மாலே ஆகும்
கன்மலையே அடைக்கலமே
என் பெலனே என்னை மீட்டவரே (காப்பவரே)

அசைவுற விடமாட்டீர் – 2
(என்னை)

எக்காலத்திலும் உம்மை நம்பிடுவேன்
என் இதயத்தை உம்மிடம் ஊற்றிடுவேன்

கிருபையும் மகிமையும் நிறைந்தவரே
சமயத்தில் தக்க பலன் அளிப்பவரே

என் ஆத்துமா உம்மை நம்பி இளைப்பாறிடும்
நான் நம்புவது உம்மாலே ஆகும்

En Aathuma Ummai Nokki Amarnthirukum
Nan nambuvathu ummale aagum – 2

Kanmalaye adaikalame
En belane ennai meetavare (Kaapavare) 2
Asaivuravidamaateer-2

Yekkalathilum ummai nambiduven
En idhayathai ummidam ootriduven
Asaivuravidamaateer-2

Kirubaium magimaiyum nirainthavare
Samayathil thakka balan alipavare
Asaivuravidamaateer-2
En aathuma ummai nambi ilaipaaridum
Nan nambuvathu ummale aagum – 2

My soul sits toward you
I believe in you
You are my refuge
My God is the one who redeemed me.

You don't make me stumble - 2
(Me)

I will trust you at all times
I will pour out my heart to you

Full of grace and glory
The one who gives the due benefit in due time

My soul rests in you
I believe in you