உம்மை நேசித்து

Ummai Nesithu

Davidsam Joyson

Writer/Singer

Davidsam Joyson

உம்மை நேசித்து நான் வாழ்ந்திட
உங்க கிருபை தாருமே
உம்மை வாஞ்சையாய் என்றும் தொடர்ந்திட
உங்க கிருபை தாருமே

என்னை அழைத்தவரே
உம்மை என்றென்றும் ஆராதிப்பேன்
உண்மையுள்ளவரே
உம்மை என்றென்றும் துதித்திடுவேன்

1. வேண்டாண்ணு கிடந்த
எந்தன் வாழ்வை வேண்டும் என்றீரே
கைவிடப்பட்ட என்னையும்
ஒரு பொருட்டாய் எண்ணினீரே
இயேசுவே உந்தனின் அன்பையே பாடிடுவேன்
இயேசுவே உந்தனின் கிருபையை உயர்த்திடுவேன்

2. இருளாய் கிடந்த
எந்தன் வாழ்வில் இரட்சிப்பை தந்தீரே
அநேகர் வாழ்வை
வெளிச்சமாய் மாற்றும் விளக்காய் வைத்தீரே
இயேசுவே உந்தனின் அன்பையே பாடிடுவேன்
இயேசுவே உந்தனின் கிருபையை உயர்த்திடுவேன்

3. நிலையில்லாத எந்தன் வாழ்வில் நிலையாய் வந்தீரே
நித்தியமான வீட்டை குறித்த நம்பிக்கை தந்தீரே
இயேசுவே உந்தனின் அன்பையே பாடிடுவேன்
இயேசுவே உந்தனின் வருகைக்காய் காத்திருப்பேன்

Ummai Nesithu naan vazhnthida
unga kirubai thaarumae
ummai Vaanjaiyaai entrum thodarnthida
unga kirubai thaarumae

ennai Azhaithavarae
ummai endrantrum aarathipen
unnmaiullavarae Ummai
endrantrum thuththiduvaen

1. Vaendannu kidantha
enthan Vaazhvai vendum enteerae
Kaividappatta enaiyum
oru poruttaai ennineerae
Yesuvae unthanin anbaiyae paadiduven
Yesuvae unthanin kirubaiyai uyarthiduven

2. Irulaai kidantha
enthan Vaazhvil Ratchippai Thantheerae
Anegar vaazhvai
velichamaai Maatrum vizhakaai Vaitheerae

Yesuvae Unthanin anbaiyae paadiduven
Yesuvae unthanin kirubaiyai uyarthiduven

3.Nilayilaatha enthan vaazhvil
Nilayaai Vantheerae
Nithiyamaana veettai kuriththa
Nambikai Thantheerae