உயிருள்ள நாளெல்லாம் உம்மைப் பாடுவேன்

Uyirulla Naalellam Ummai

Bro R Reegan Gomez

Writer/Singer

Bro R Reegan Gomezஉயிருள்ள நாளெல்லாம் உம்மைப் பாடுவேன்
என் ஆசை நாயகா உம்மை நேசிப்பேன்
என்ன வந்தாலும் உம்மை துதிப்பேன்
எவ்வேளையும் நான் உம்மில் மகிழ்வேன்

பூமியிலே உயிர் வாழும் வரை
ஆசையுடன் உம்மை ஆராதிப்பேன்
விண்ணிலும் மண்ணிலும் என் செல்வம் நீரே
இழப்பேனோ உம்மை மறப்பேனோ

நினைவெல்லாம் உமதாகணும்
என் பேச்செல்லாம் உம் புகழாகணும்
உம்மை அல்லாமல் நிம்மதி ஏது
உம்மையன்றி வேரு மகிழ்வேது

Uyirulla naalellaam ummaip paaduvaen
en aasai naayakaa ummai naesippaen
enna vanthaalum ummai thuthippaen
evvaelaiyum naan ummil makilvaen

poomiyilae uyir vaalum varai
aasaiyudan ummai aaraathippaen
vinnnnilum mannnnilum en selvam neerae
ilappaeno ummai marappaeno

ninaivellaam umathaakanum
en paechchellaam um pukalaakanum
ummai allaamal nimmathi aethu
ummaiyanti vaeru makilvaethu