எது நடந்தாலும் நன்றி சொல்லியே துதித்திடுவேன்

Eathu Nadanthalum

Bro R Reegan Gomez

Writer/Singer

Bro R Reegan Gomezஎது நடந்தாலும் நன்றி சொல்லியே துதித்திடுவேன்
எந்த நேரமும் எந்தன் இயேசுவில் மகிழ்ந்திருப்பேன்

சரீரம் செத்தவர் என்று
உலகம் இகழ்ந்தாலும்
வாக்குத்தந்த கர்த்தர் மாறிடவே மாட்டார்
சொன்னதை செய்வார் நன்மையை தருவார்

சொந்தம் பந்தங்களும்
என்னைப் பிரிந்தாலும்
தரிசனம் தந்தவரோ தனியே விடமாட்டார்
சொன்னதை செய்வார் என்னை நடத்துவார்

புயல்கள் வந்தாலும்
அலைகள் பெருகினாலும்
அழைத்த நேசரோ கைவிடவே மாட்டார்
சொன்னதை செய்வார் அக்கரை சேர்ப்பார்

Ethu nadanthaalum nanti solliyae thuthiththiduvaen
entha naeramum enthan Yesuvil makilnthiruppaen

sareeram seththavar entu
ulakam ikalnthaalum
vaakkuththantha karththar maaridavae maattar
sonnathai seyvaar nanmaiyai tharuvaar

sontham panthangalum
ennaip pirinthaalum
tharisanam thanthavaro thaniyae vidamaattar
sonnathai seyvaar ennai nadaththuvaar

puyalkal vanthaalum
alaikal perukinaalum
alaiththa naesaro kaividavae maattar
sonnathai seyvaar akkarai serppaar