உங்க பிரசன்னத்தில்

Unga Pressanathil Siragillamal Parakieraen

Alwin Paul Isaac

Writer/Singer

Alwin Paul Isaac

Unga Pressanathil Siragillamal Parakieraen..
Unga Samugathil Kuraivillamal Vazhigiraen..(2)

En thanjamaanirae
En kottaiyaanirae
En Durukamanirae
En Nanbanaanirae..(2)

Udavatha ennaiyae uruvaakum vurave..
Kurivaan ennaiyae
Niraivaakum niravae..(2) -Unga prasanathil

Poiyaana vazkiyaiyi
Meyaga maatrineer...
Mannana ennai um kangal kandathae..(2) -Unga prasanathil

In your presence
I fly without wings
When you are near
I feel I have everything

You are my refuge
You are my fortress
You are my mistress
You are my friend

I’m useless, But you made me complete with the relationship with you

My False life,
Is now changed into true life,
I’m just soil
But Your eyes saw me