St Stephens Mar Thoma Church Kalewadi

Mar Thoma Syrian Church

Pune, Maharashtra, India

Contact

Kalewadi
Survey No 73, Rajawade Nagar, Near Krishna Residency,
Pune Maharashtra, India

St Stephens Mar Thoma Church Kalewadi