Holy Redeemer Church Khopoli

Catholic

Navi Mumbai , Maharashtra, India

Contact

Bhanwaj Road, Khopoli
Khalapur Taluka, Dt. Raigad
Navi Mumbai Maharashtra, India

Services

07:15 a.m. (English)
08:30 a.m. (English)
06:00 p.m. (English)
Holy Redeemer Church Khopoli

0219 2263231 | 0219 2266369