Contact

26, University Rd, Anupam Nagar
Saraswati Nagar
Gwalior Madhya Pradesh, India

Mar Thoma Church Gwalior


Established: 1970

Organizations: Sunday school, yuvajanasakhyam, sevikasangam, choir Institutions : English Medium School (Class I–IV)