Salem Mar Thoma Church Vadakkupuram

Mar Thoma Syrian Church

Pathanamthitta, Kerala, India

Contact

Vadakkupuram
Pathanamthitta Kerala, India

Salem Mar Thoma Church Vadakkupuram