Salem Mar Thoma Church Kovilloor

Mar Thoma Syrian Church

Thiruvananthapuram, Kerala, India

Contact

Kovilloor
Kudappanamoodu
Thiruvananthapuram Kerala, India

Salem Mar Thoma Church Kovilloor