Jerusalem Mar Thoma Church Malapuram

Mar Thoma Syrian Church

Angadipuram, Kerala, India

Jerusalem Mar Thoma Church Malapuram

9891513424