Jerusalem Mar Thoma Church Kurupuzha

Mar Thoma Syrian Church

Tiruvanathapuram, Kerala, India

Contact

Kurupuzha
Kurupuzha Elavattom Po
Tiruvanathapuram Kerala, India

Jerusalem Mar Thoma Church Kurupuzha