Immanuel Mar Thoma Church Kelakom

Mar Thoma Syrian Church

Kannur, Kerala, India

Contact

Kelakom
Kannur Kerala, India

Immanuel Mar Thoma Church Kelakom

9447703289