Christ Jerusalem Mar Thoma Church Mundur

Mar Thoma Syrian Church

Palakkadu, Kerala, India

Contact

Olavakkode
Ezhakkadu P O
Palakkadu Kerala, India

Christ Jerusalem Mar Thoma Church  Mundur

04912 - 832102