St Thomas Mar Thoma Church Honavar

Mar Thoma Syrian Church

Honavar, Karnataka, India