Emmanuel Marthoma Church Kothannur

Mar Thoma Syrian Church

Kothannur, Karnataka, India