St. John’s Mar Thoma Church Tatibandh

Mar Thoma Syrian Church

Chhattisgarh, India

Contact

Rajnandgaon Chhattisgarh, India

St. John’s Mar Thoma Church Tatibandh


Establishment : 1993

Organisation : Sunday School, Yuvajana Sakhyam, Sevika Sanghom, Edavaka Mission & Choir.