St Euphrasia’s Parish Adelaide North

Syro-Malabar

Adelaide North, South Australia, Australia

Contact

5 Wiley St
Elizabeth South
Adelaide North South Australia, Australia


Syro-Malabar Parish in Adelaide North of South Australia, under the name of our Saint, St. Euphrasia.