Rev. P.Daniel
Pastor
shalomagchurch.karaikal@gmail.com
04368-231381