Fr Ravi Thaniaiah Marineni

Mumbai Maharashtra India

Fr Ravi Thaniaiah Marineni
Priest
velankanni.churchirla@yahoo.com
022 26713719