Shaer Kae Mandhen mae.. Mai gira

Singa Kebiyil Naan

Vijay Aaron Elangovan

Writer/Singer

Vijay Aaron Elangovan

Shaer Kae Mandhen mae.. Mai gira
Yehova merae sangh hi raha
Dhadhakti hui aag mae Mai chala
Yehova mere sangh hi raha

Shaer ka mandha ho
Dhadhakti aag ho
Yehova mera rakhwala hai

Yehovah mera yeerae hai
Yehovah El- Rohi hai -2

Shaer ka mandha ho.....

Jab shatruvon ki sena muje gaere
Swargadhooton ki sena se vo haare
Aathma se yuddhon ko jithunga
Dhushta shaitan ko sagar nigalega -2

Yehovah mera yeerae hai
Yehovah El- Rohi hai

Shaer ka mandha ho
Dhadhakti aag ho
Yehova mera rakhwala hai

Rajya k bheethar mai rehata hun
Saajishen kuch bhi na karu pâyen
Adhbhuth mera yehovah hai
Jai par jai mujuko dhilatha hai..

Yehovah mera yeerae hai
Yehovah El- Rohi hai

Shaer ka mandha ho
Dhadhakti aag ho
Yehova mera rakhwala hai