சேற்றிலிருந்து தூக்கினார்

Settrilirunthu Thookkinaar

Unknown

Writer/Singer

Unknown

சேற்றிலிருந்து தூக்கினார்
கன்மலைமேல் நிறுத்தினார்
பாவமான வாழ்க்கையை
மாற்றித் தந்தாரே
துன்பமான வாழ்க்கையில்
இன்பம் தந்தாரே
அவர் எந்தன் கன்மலை
அவர் எந்தன் கன்மலையானர்

Settrilirunthu Thookkinaar
Kanmalaimel Niruthinaar
Paavamana Vazhkaiyai
Maattri Thanthaarey
Thunbamaana Vazhkaiyil
Inbam Thanthaarey
Avar Enthan Kanmalai
Avar Enthan Kanmalai