జీవితాంతము నే నీతో నడవాలని

Jeevithaanthamu Ne Neetho

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

జీవితాంతము నే నీతో నడవాలని
ఎన్నడూ నీ చేయి నేను విడువరాదని
నీ సన్నిధిలో నిత్యము నే ఉండాలని
నీ నిత్య ప్రేమలో నేను నిలవాలని
నా మనసంతా నీవే నిండాలని
తీర్చుమయ్యా నా ప్రభు ఈ ఒక్క కోరిక
పడితినయ్యా పడితిని నీ ప్రేమలోనే పడితిని
యేసయ్యా ఓ యేసయ్యా నీ ప్రేమ ఎంత గొప్పదయ్యా (2)
దారి తప్పి ఉన్న నన్ను వెదకి రక్షించినావయ్యా (2)

నే కన్న పగటి కలలన్ని కల్లలాయెను
నీవు లేని నాస్వానికి వ్యర్థమాయెను (2)
నరుని నమ్ముటే నాకు మోసమాయెను
భయముతోటి నా కన్ను నిద్ర మరచెను (2)
మనసులోన మానిపోని గాయమాయెను (2)
నీ ప్రేమ ఇచ్చె నాకు ఓ కొత్త జీవితం (2) ||పడితినయ్యా||

లోక పొగడ్తలకు నే పొంగిపోతిని
దాని కనుసైగలోన నేను నడచుకొంటిని (2)
చెడ్డదైన బ్రతుకు సరి జేయ జూసితి
ప్రయాసము వ్యర్ధమై నే నిరసిల్లితి (2)
ముగిసిపోయెననుకుంటి నా ప్రయాణము (2)
నీ ప్రేమ ఇచ్చె నాకు ఓ కొత్త జీవితం (2) ||పడితినయ్యా||

Jeevithaanthamu Ne Neetho Nadavaalani
Ennadu Nee Cheyi Nenu Viduvaraadani
Nee Sannidhilo Nithyamu Ne Undaalani
Nee Nithya Premalo Nenu Nilavaalani
Naa Manasanthaa Neeve Nindaalni
Theerchumayya Naa Prabhu Ee Okka Korika
Padithinayyaa Padithini Nee Premalone Padithini
Yesayyaa O Yesayyaa Nee Prema Entha Goppadayyaa (2)
Daari Thappi Unna Nannu Vedaki Rakshinchinaavayyaa (2)

Ne Kanna Pagati Kalalanni Kallalaayenu
Neevu Leni Naaswaniki Vyardhamaayenu (2)
Naruni Nammute Naaku Mosamaayenu
Bhayamuthoti Naa Kannu Nidra Marachenu (2)
Manasulona Maaniponi Gaayamaayenu (2)
Nee Prema Ichche Naaku O Kottha Jeevitham (2) ||Padithinayyaa||

Loka Pogadthalaku Ne Pongipothini
Daani Kanusaigalona Nenu Nadachukontini (2)
Cheddadaina Brathuku Sari Jeya Joosithi
Prayaasamu Vyardhamai Ne Nirasillithi (2)
Mugasipoyenanukunti Naa Prayaanamu (2)
Nee Prema Ichche Naaku O Kottha Jeevitham (2) ||Padithinayyaa||