ఇద్దరొక్కటిగ మారేటి మధురమైన క్షణము

Iddarokkatiga Maareti

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

ఇద్దరొక్కటిగ మారేటి మధురమైన క్షణము
దేవుని చిత్తములో పెనవేసిన నిత్య అనుబంధము (2)
వివాహమన్నది అన్నింట ఘనమైనది
ఆదాము హవ్వలతో మొదలైంది ఆ సందడి (2)

ఒంటరైన ఆదామును చూసి
జంట కావాలని మది తలచి (2)
హవ్వను చేసి జతపరచి – ఫలించమని దీవించెను
సృష్టిపైన అధికారముతో – పాలించుమని నియమించెను (2) ||వివాహమన్నది||

ఏక మనసుతో ముందుకు సాగి
జీవ వృక్షముకు మార్గము ఎరిగి (2)
సొంత తెలివిని మానుకొని – దైవ వాక్కుపై ఆనుకొని
సాగిపోవాలి ఆ పయనం – దేవుని కొరకై ప్రతి క్షణం (2) ||వివాహమన్నది||

భార్య భర్తలు సమానమంటూ
ఒకరి కోసము ఒకరనుకుంటూ (2)
క్రీస్తు ప్రేమను పంచాలి – సాక్ష్యములను చాటించాలి
సంతానమును పొందుకొని – తండ్రి రాజ్యముకు చేర్చాలి (2) ||వివాహమన్నది||

Iddarokkatiga Maareti Madhuramaina Kshanamu
Devuni Chitthamulo Penavesina Nithya Anubandhamu (2)
Vivaahamannadi Anninta Ghanamainadi
Aadaamu Havvalatho Modalaindi Aa Sandadi (2)

Ontaraina Aadaamunu Choosi
Janta Kaavaalani Madi Thalachi (2)
Havvanu Chesi Jathaparachi – Phalinchamani Deevinchenu
Srushtipaina Adhikaaramutho – Paalinchumani Niyaminchenu (2) ||Vivaahamannadi||

Eka Manasutho Munduku Saagi
Jeeva Vrukshamuku Maargamu Erigi (2)
Sontha Thelivini Maanukoni – Daiva Vaakkupai Aanukoni
Saagipovaali Aa Payanam – Devuni Korakai Prathi Kshanam (2) ||Vivaahamannadi||

Bhaarya Bharthalu Samaanamantu
Okari Kosamu Okaranukuntu (2)
Kreesthu Premanu Panchaali – Saakshyamulanu Chaatinchaali
Santhaanamunu Pondukoni – Thandri Raajyamuku Cherchaali (2) ||Vivaahamannadi||