హీనమైన బ్రతుకు నాది – ఘోర పాపిని

Heenamaina Brathuku Naadi

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

హీనమైన బ్రతుకు నాది – ఘోర పాపిని (2)
దాపు జేరితిని శరణు కోరితిని
దిక్కు నీవే నాకు ఇలలో
లేరు ఎవ్వరు నాయను వారు ||హీనమైన||

మనిషికి మమత ఉన్నందుకా – గుండె కోత
మదిలో నిన్ను నింపుకున్నందుకా – విధి రాత (2)
కరుణించి నన్ను కష్టాలు బాపు (2)
కరుణామయా క్రీస్తేసువా ||హీనమైన||

తల్లి తండ్రి కన్న మిన్న – నీ మధుర ప్రేమ
భార్య భర్తల కన్న మిన్న – మారని నీ ప్రేమ (2)
పాపి కొరకు ప్రాణమర్పించిన (2)
త్యాగ శీలివి నీకే స్తోత్రము ||హీనమైన||

నిన్న నేడు రేపు యేసు – మారనే మారవు
లోకులంత మారిపోయిన – స్థిరమైన వాడవు (2)
వెరువను జడియను (2)
నీ కంటి పాపను నను కాచే దైవమా ||హీనమైన||

Heenamaina Brathuku Naadi – Ghora Paapini (2)
Daapu Jerithini Sharanu Korithini
Dikku Neeve Naaku Ilalo
Leru Evvaru Naayanu Vaaru ||Heenamaina||

Manishiki Mamatha Unnandukaa – Gunde Kotha
Madilo Ninnu Nimpukunnandukaa – Vidhi Raatha (2)
Karuninchi Nannu Kashtaalu Baapu (2)
Karunaamayaa Kreesthesuvaa ||Heenamaina||

Thalli Thandri Kanna Minna – Nee Madhura Prema
Bhaarya Bharthala Kanna Minna – Maarani Nee Prema (2)
Paapi Koraku Praanamarpinchina (2)
Thyaaga Sheelivi Neeke Sthothramu ||Heenamaina||

Ninna Nedu Repu Yesu – Maarane Maaravu
Lokulantha Maaripoyina – Sthiramaina Vaadavu (2)
Veruvanu Jadiyanu (2)
Nee Kanti Paapanu Nanu Kaache Daivamaa ||Heenamaina||