ఏ చెట్టు గుట్ట పుట్ట మట్టి మోక్ష్యమునీయదయ్యా

Halellooyaa Aanandame

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

ఏ చెట్టు గుట్ట పుట్ట మట్టి మోక్ష్యమునీయదయ్యా
ఏ రాయి రప్ప దేవుళ్లంతా మార్గము చూపరయ్యా (2)
యేసే నిజ దేవుడు – పాపుల రక్షించును (2) ||ఏ చెట్టు||

పాపమంతయూ తొలగింపను – దైవమే దిగి వచ్చెను
గొర్రెపిల్లగా తల వంచెను – ప్రాణమునే అర్పించెను
నరుల పాపము తన భుజాలపై
మోపుకొనెను పరమ దేవుడు (2)
నమ్మిన వారై రక్షణ పొంద
స్వర్గానికే చేరుకుందమా (2) ||ఏ చెట్టు||

మహిమ రూపుడే మనిషి జన్మలో – భువికి అవతరించెను
సిలువ మ్రానుపై వ్రేళాడెను – రక్తము చిందించెను
యేసు లేచెను మరణము గెలిచి
నమ్మిన వారిని పరమును చేర్చ (2)
హల్లెలూయా ఆనందమే
హల్లెలూయా సంతోషమే (2) ||ఏ చెట్టు||

Ae Chettu Gutta Putta Matti Mokshyamuneeyadayyaa
Ae Raayi Rappa Devullanthaa Maargamu Chooparayyaa (2)
Yese Nija Devudu – Paapula Rakshinchunu (2) ||Ae Chettu||

Paapamanthayu Tholagimpanu – Daivame Digi Vachchenu
Gorrepillagaa Thala Vanchenu – Praanamune Arpinchenu
Narula Paapamu Thana Bhujaalapai
Mopukonenu Parama Devudu (2)
Nammina Vaarai Rakshana Ponda
Swargaanike Cherukundamaa (2) ||Ae Chettu||

Mahima Roopude Manishi Janmalo – Bhuviki Avatharinchenu
Siluva Mraanupai Vrelaadenu – Rakthamu Chindinchenu
Yesu Lechenu Maranamu Gelichi
Nammina Vaarini Paramunu Chercha (2)
Hallelooyaa Aanandame
Hallelooyaa Santhoshame (2) ||Ae Chettu||