హల్లెలూయా ఆరాధన

Haallelooyaa Aaraadhana

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

హల్లెలూయా ఆరాధన
రాజాధి రాజు యేసునకే
మహిమయు ఘనతయు
సర్వాధికారి క్రీస్తునకే (2)
చప్పట్లు కొట్టుచూ – పాటలు పాడుచూ
ఆ ప్రభుని కీర్తించెదం
నాట్యము చేయుచు – ఉత్సాహ ధ్వనులతో
స్తోత్రార్పణ చేసెదం ||హల్లెలూయా||

రూపింప బడక ముందే
నన్ను ఎరిగితివి
నా పాదములు జారకుండా
రక్షించి నడిపితివి (2) ||చప్పట్లు||

అభిషేక వస్త్రము నిచ్చి
వీరులుగా చేసితివి
అపవాది క్రియలను జయించే
ప్రార్థన శక్తినిచ్చితివి (2) ||చప్పట్లు||

Hallelooyaa Aaraadhana
Raajaadhi Raaju Yesunake
Mahimayu Ghanathayu
Sarvaadhikaari Kreesthunake (2)
Chappatlu Kottuchu – Paatalu Paaduchu
Aa Prabhuni Keerthinchedam
Naatyamu Cheyuchu – Uthsaaha Dhwanulatho
Sthothraarpana Chesedam ||Hallelooyaa||

Roopimpa Badaka Munde
Nannu Erigithivi
Naa Paadamulu Jaarakundaa
Rakshinchi Nadipithivi (2) ||Chappatlu||

Abhisheka Vasthramu Nichchi
Veerulugaa Chesithivi
Apavaadi Kriyalanu Jayinche
Praarthana Shakthinichchithivi (2) ||Chappatlu||