ఎవరికి ఎవరు ఈ లోకంలో

Evariki Evaru

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

ఎవరికి ఎవరు ఈ లోకంలో
చివరికి యేసే పరలోకంలో (2) ||ఎవరికి||

ఎవరెవరో ఎదురౌతుంటారు
ప్రాణానికి నా ప్రాణం అంటారు (2)
కష్టాలలో వారు కదిలి పోతారు
కరుణగల యేసు నాతో ఉంటాడు (2) ||ఎవరికి||

ధనము నీకుంటే అందరు వస్తారు
దరిద్రుడవైతే దరికెవ్వరు రారు (2)
ఎవరిని నమ్మిన ఫలితము లేదురా
యేసుని నమ్మితే మోక్షం ఉందిరా (2) ||ఎవరికి||

మనుషుల సాయం వ్యర్ధమురా
రాజుల నమ్మిన వ్యర్ధమురా (2)
యెహోవాను ఆశ్రయించుట
ఎంత మేలు.. ఎంతో మేలు (2) ||ఎవరికి||

Evariki Evaru Ee Lokamlo
Chivariki Yese Paralokamlo (2) ||Evariki||

Evarevaro Edurauthuntaaru
Praanaaniki Naa Praanam Antaaru (2)
Kashtaalalo Vaaru Kadili Pothaaru
Karuna Gala Yesu Naatho Untaadu (2) ||Evariki||

Dhanamu Neekunte Andaru Vasthaaru
Daridrudavaithe Darikevvaru Raaru (2)
Evarini Nammina Phalithamu Leduraa
Yesuni Nammithe Moksham Undiraa (2) ||Evariki||

Manushula Saayam Vyardhamuraa
Raajula Nammina Vyardhamuraa (2)
Yehovaanu Aashrayinchuta
Entha Melu Entho Melu (2) ||Evariki||