ఎంతో మధురం నా యేసు ప్రేమ

Entho Madhuram

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

ఎంతో మధురం నా యేసు ప్రేమ
ఎంతో క్షేమం నా తండ్రి చెంత (2)
ఎనలేని ప్రేమను నాపైన చూపి
ప్రాణంబు పెట్టిన మన తండ్రి ప్రేమ (2) ||ఎంతో||

నా నీతికి ఆధారము
నా త్రోవకు వెలుగువై (2)
దుష్టుల ఆలోచన చొప్పున నడువక
పాపుల మార్గమున నిలువక (2) ||ఎంతో||

పరిశుద్ధులకు పరిశుద్ధుడవు
ప్రభులకు ప్రభుడవు నా యేసయ్యా (2)
ఈ పాప లోకంలో నీ ప్రాణమర్పించి
పరలోకమునకు మార్గము చూపావు (2) ||ఎంతో||

Entho Madhuram Naa Yesu Prema
Entho Kshemam Naa Thandri Chentha (2)
Enaleni Premanu Naapaina Choopi
Praanambu Pettina Mana Thandri Prema (2) ||Entho||

Naa Neethiki Aadhaaramu
Naa Throvaku Veluguvai (2)
Dushtula Aalochana Choppuna Naduvaka
Paapula Maargamuna Niluvaka (2) ||Entho||

Parishuddhulaku Parishuddhudavu
Prabhulaku Prabhudavu Naa Yesayyaa (2)
Ee Paapa Lokamlo Nee Praanamarpinchi
Paralokamunaku Maargamu Choopaavu (2) ||Entho||