ఎంతటి వాడను నేను యేసయ్యా

Enthati Vaadani Nenu

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

ఎంతటి వాడను నేను యేసయ్యా
కొంతైనా యోగ్యుడను కానయ్యా (2)
ఇంతగ నను హెచ్చించుటకు
ఈ స్థితిలో నన్నుంచుటకు (2) ||ఎంతటి||

ఐశ్వర్యము గొప్పతనమును
కలిగించు దేవుడవీవే
హెచ్చించువాడవును
బలమిచ్చువాడవు నీవే (2)
అల్పుడను మంటి పురుగును
నన్ను ప్రేమించినావు
ప్రాణమును నీ సర్వమును
నా కొరకై అర్పించినావు ||ఎంతటి||

నిను వెంబడించువారిని
నిజముగ సేవించువారిని
నీవుండే స్థలములలో
నిలిచే నీ సేవకుని (2)
ఎంతో ఘనపరచెదవు
ఆశీర్వదించెదవు
శత్రువుల కంటె ఎత్తుగా
అతని తలను పైకెత్తెదవు ||ఎంతటి||

వినయముగల మనుష్యులను
వర్దిల్లజేసెదవు
గర్విష్టుల గర్వమునణచి
గద్దె నుండి దించెదవు (2)
మాదు ఆశ్రయ దుర్గమా
మేమంతా నీ వారమే
మా శైలము మా కేడెమా
మాకున్నదంతా నీ దానమే ||ఎంతటి||

Enthati Vaadanu Nenu Yesayyaa
Konthainaa Yogyudanu Kaanayyaa (2)
Inthaga Nanu Hechchinchutaku
Ee Sthithilo Nannunchutaku (2) ||Enthati||

Aishwaryamu Goppathanamunu
Kaliginchu Devudaveeve
Hechchinchuvaadavunu
Balamichchuvaadavu Neeve (2)
Alpudanu Manti Purugunu
Nannu Preminchinaavu
Praanamunu Nee Sarvamunu
Naa Korakai Arpinchinaavu ||Enthati||

Ninu Vembadinchuvaarini
Nijamuga Sevinchuvaarini
Neevunde Sthalamulalo
Niliche Nee Sevakuni (2)
Entho Ghanaparachedavu
Aasheervadinchedavu
Shathruvula Kante Eththugaa
Athani Thalanu Paikeththedavu ||Enthati||

Vinayamugala Manushyulanu
Vardhillajesedavu
Garvishtula Garvamunanachi
Gadde Nundi Dinchedavu (2)
Maadu Aashraya Durgamaa
Memanthaa Nee Vaarame
Maa Shailamu Maa Kedemaa
Maakunnadantha Nee Daaname ||Enthati||