ఎల్లలు లేనిది సరిహద్దులు లేనిది

Ellalu Lenidi

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

ఎల్లలు లేనిది సరిహద్దులు లేనిది
అవధులు లేనిది – యేసుని ప్రేమ
నిశ్చలమైనది ఎన్నడు మారనిది
మాటే తప్పనిది – యేసుని ప్రేమ
ప్రేమా.. యేసుని ప్రేమా
ప్రేమా.. నా యేసు ప్రేమా (2) ||ఎల్లలు||

జీవిత యాత్రలో నీ కలలో చెదరినా
జీవన పయనంలో అందరు విడచినా (2)
విడువనిది మరువనిది (2)
యేసుని ప్రేమ.. శ్రీ యేసుని ప్రేమ (2)
ప్రేమా.. యేసుని ప్రేమా
ప్రేమా.. కల్వరి ప్రేమా ||ఎల్లలు||

కల్వరి పయనంలో రక్తపు ధరలు
దేవుని ప్రేమకు ఋజువే నేస్తమా (2)
తరగనిది చెదరనిది (2)
యేసుని ప్రేమ.. శ్రీ యేసుని ప్రేమ (2)
ప్రేమా.. యేసుని ప్రేమా
ప్రేమా.. కల్వరి ప్రేమా ||ఎల్లలు||

Ellalu Lenidi Sarihaddulu Lenidi
Avadhulu Lenidi – Yesuni Prema
Nischalamainadi Ennadu Maaranidi
Maate Thappanidi – Yesuni Prema
Premaa.. Yesuni Premaa
Premaa.. Naa Yesu Premaa (2) ||Ellalu||

Jeevitha Yaathralo Nee Kalalo Chedarinaa
Jeevana Payanamlo Andaru Vidachinaa (2)
Viduvanidi Maruvanidi (2)
Yesuni Prema.. Shree Yesuni Prema (2)
Premaa.. Yesuni Premaa
Premaa.. Kalvari Premaa ||Ellalu||

Kalvari Payanamlo Rakthapu Dhaaralu
Devuni Premaku Rujuve Nesthamaa (2)
Tharaganidi Chedaranidi (2)
Yesuni Prema.. Shree Yesuni Prema (2)
Premaa.. Yesuni Premaa
Premaa.. Kalvari Premaa ||Ellalu||