ఈ తరం యువతరం

Ee Tharam Yuvatharam

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

ఈ తరం యువతరం
ప్రభు యేసుకే అంకితం
నా బలం యవ్వనం
ప్రభు యేసుకే సొంతము
రా సోదరీ రారా సోదరా
ప్రభు యేసు వార్త చాటుదాం
రా సోదరీ రారా సోదరా
ప్రభు యేసు రాజ్యము స్థాపిద్దాం ||ఈ తరం||

సువార్త సేవ నానాటికి చల్లారిపోయెగా
ఆత్మల సంపద మరి ఎందుకో అడుగంటిపోయెగా
దేవుని సేవ వ్యాపారమాయే
ఆత్మల రక్షణ నిర్లక్ష్యమాయే
నీవు కాకపోతే ఇంకెవ్వరు
నేడు కాకపోతే ఇంకెన్నడు ||రా సోదరీ||

నశించిపోయే ఆత్మలు ఎన్నో అల్లాడుచుండెనుగా
యేసయ్య ప్రేమ చాటించే సైన్యం బహు తక్కువాయెగా
యేసయ్య రాకడ సామీపమాయే
ఆ వార్త చాటను వేగిర రావే
నీవు కాకపోతే ఇంకెవ్వరు
నేడు కాకపోతే ఇంకెన్నడు ||రా సోదరీ||

Ee Tharam Yuvatharam
Prabhu Yesuke Ankitham
Naa Balam Yavvanam
Prabhu Yesuke Sonthamu
Raa Sodaree Raaraa Sodaraa
Prabhu Yesu Vaarthanu Chaatudaam
Raa Sodaree Raaraa Sodaraa
Prabhu Yesu Raajyamu Sthaapiddaam ||Ee Tharam||

Suvaartha Seva Naanaatiki Challaaripoyegaa
Aathmala Sampada Mari Enduko Adugantipoyegaa
Devuni Seva Vyaapaaramaaye
Aathmala Rakshana Nirlakshyamaaye
Neevu Kaakapothe Inkevvaru
Nedu Kaakapothe Inkennadu ||Raa Sodaree||

Nashinchipoye Aathmalu Enno Allaaduchundenugaa
Yesayya Prema Chaatinche Sainyam Bahu Thakkuvaayegaa
Yesayya Raakada Sameepamaaye
Aa Vaartha Chaatanu Vegira Raave
Neevu Kaakapothe Inkevvaru
Nedu Kaakapothe Inkennadu ||Raa Sodaree||