ఈ జీవితం విలువైనది

Ee Jeevitham Viluvainadi

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

ఈ జీవితం విలువైనది
నరులారా రండని సెలవైనది (2)
సిద్ధపడినావా చివరి యాత్రకు
యుగయుగాలు దేవునితో ఉండుటకు
నీవుండుటకు ||ఈ జీవితం||

సంపాదన కోసమే పుట్టలేదు నీవు
పోయేటప్పుడు ఏదీ పట్టుకొని పోవు (2)
పోతున్నవారిని నువు చుచుటలేదా (2)
బ్రతికి ఉన్న నీకు వారు పాఠమే కాదా (2) ||ఈ జీవితం||

మరణము రుచి చూడక బ్రతికే నరుడెవడు
కలకాలమీ లోకంలో ఉండే స్థిరుడెవడు (2)
చిన్న పెద్ద తేడా లేదు మరణానికి (2)
కులమతాలు అడ్డం కాదు స్మశానానికి (2) ||ఈ జీవితం||

పాపులకు చోటు లేదు పరలోకమునందు
అందుకే మార్పుచెందు మరణానికి ముందు (2)
యేసు రక్తమే నీ పాపానికి మందు (2)
కడగబడిన వారికే గొర్రెపిల్ల విందు (2) ||ఈ జీవితం||

Ee Jeevitham Viluvainadi
Narulaaraa Randani Selavainadi (2)
Siddhapadinaavaa Chivari Yaathraku
Yugayugaalu Devunitho Undutaku
Neevundutaku ||Ee Jeevitham||

Sampaadana Kosame Puttaledu Neevu
Poyetappudu Edi Pattukoni Povu (2)
Pothunnavaarini Nuvu Choochutaledaa (2)
Brathiki Unna Neeku Vaaru Paatame Kaadaa (2) ||Ee Jeevitham||

Maranamu Ruchi Choodaka Brathike Narudevadu
Kalakaalamee Lokamlo Unde Sthirudevadu (2)
Chinna Pedda Thedaa Ledu Maranaaniki (2)
Kulamathaalu Addam Kaadu Smashaanaaniki (2) ||Ee Jeevitham||

Paapulaku Chotu Ledu Paralokamu Nandu
Anduke Maarpu Chendu Maranaaniki Mundu (2)
Yesu Rakthame Nee Paapaniki Mandu (2)
Kadagabadina Vaarike Gorrepilla Vindu (2) ||Ee Jeevitham||