ఈ దినం క్రీస్తు జన్మ దినం

Ee Dinam

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

ఈ దినం క్రీస్తు జన్మ దినం
శుభకరం లోక కళ్యాణం
పరమును విడచి ఇలకు చేరిన
మహిమ అవతారం (2)
ఆడుము పాడుము ప్రభుని నామము
నూతన గీతముతో
రక్షణ పొందుము ఈ సమయము
నూతన హృదయముతో (2) ||ఈ దినం||

దేవ దూతలు పలికిన ప్రవచనం
జ్ఞానులకొసగిన దివ్య మార్గం (2)
ధన్యత కలిగిన దావీదు పురము
కన్య మరియకు ప్రసవ తరుణం ||ఆడుము||

పాప దుఃఖములన్నియు పారద్రోలును
కృపయు క్షేమము కలుగజేయును (2)
రక్షణ నొసగెడి పరమ సుతునికి
ఇమ్మానుయేలని నామకరణము ||ఈ దినం||

Ee Dinam Kreesthu Janma Dinam
Shubhakaram Loka Kalyaanam
Paramunu Vidachi Ilaku Cherina
Mahima Avathaaram (2)
Aadumu Paadumu Prabhuni Naamamu
Noothana Geethamutho
Rakshana Pondumu Ee Samayamu
Noothana Hrudayamutho (2) ||Ee Dinam||

Deva Doothalu Palikina Pravachanam
Gnaanulakosagina Divya Maargam (2)
Dhanyatha Kaligina Daaveedu Puramu
Kanya Mariyaku Prasava Tharunam ||Aadumu||

Paapa Dukhamulanniyu Paaradrolunu
Krupayu Kshemamu Kalugajeyunu (2)
Rakshana Nosagedi Parama Suthuniki
Immaanuyelani Naama Karanamu ||Ee Dinam||