ఎడబాయని నీ కృప

Edabaayani Nee Krupa

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

ఎడబాయని నీ కృప
నను విడువదు ఎన్నటికీ (2)
యేసయ్యా నీ ప్రేమానురాగం
నను కాయును అనుక్షణం (2) ||ఎడబాయని||

శోకపు లోయలలో – కష్టాల కడగండ్లలో
కడలేని కడలిలో – నిరాశ నిసృహలో (2)
అర్ధమేకాని ఈ జీవితం
ఇక వ్యర్థమని నేననుకొనగ (2)
కృపా కనికరముగల దేవా
నా కష్టాల కడలిని దాటించితివి (2) ||ఎడబాయని||

విశ్వాస పోరాటంలో – ఎదురాయె శోధనలు
లోకాశల అలజడిలో – సడలితి విశ్వాసములో (2)
దుష్టుల క్షేమమునే చూచి
ఇక నీతి వ్యర్థమని అనుకొనగ (2)
దీర్ఘశాంతముగల దేవా
నా చేయి విడువక నడిపించితివి (2) ||ఎడబాయని||

నీ సేవలో ఎదురైన – ఎన్నో సమస్యలలో
నా బలమును చూచుకొని – నిరాశ చెందితిని (2)
భారమైన ఈ సేవను
ఇక చేయలేనని అనుకొనగ (2)
ప్రధాన యాజకుడా యేసు
నీ అనుభవాలతో బలపరిచితివి (2) ||ఎడబాయని||

Edabaayani Nee Krupa
Nanu Viduvadu Ennatiki (2)
Yesayyaa Nee Premaanuraagam
Nanu Kaayunu Anukshanam (2) ||Edabaayani||

Shokapu Loyalalo – Kashtaala Kadagandlalo
Kadaleni Kadalilo – Niraasha Nispruhalo (2)
Ardhame Kaani Ee Jeevitham
Ika Vyardhamani Nenanukonaga (2)
Krupaa Kanikaramugala Devaa
Naa Kashtaala Kadalini Daatinchithivi (2) ||Edabaayani||

Vishwaasa Poraatamlo – Eduraaye Shodhanalu
Lokaashala Alajadilo – Sadalithi Vishwaasamulo (2)
Dushtula Kshemamune Choochi
Ika Neethi Vyardhamani Anukonaga (2)
Deerghashaanthamugala Devaa
Naa Cheyi Viduvaka Nadipinchithivi (2) ||Edabaayani||

Nee Sevalo Eduraina – Enno Samasyalalo
Naa Balamunu Choochukoni – Niraasha Chendithini (2)
Bhaaramaina Ee Sevanu
Ika Cheyalenani Anukonaga (2)
Pradhaana Yaajakudaa Yesu
Nee Anubhavaalatho Balaparachithivi (2) ||Edabaayani||