దేవుని యందు భక్తి గల స్త్రీ కొనియాడబడును

Devuni Yandu Bhakthi

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

దేవుని యందు భక్తి గల స్త్రీ కొనియాడబడును
ఆమె చేసిన పనులే ఆమెకు – ఘనత నొసంగును ||దేవుని||

ప్రార్ధన చేసి వీర వనితగా
ఫలమును పొంది ఘనత పొందెను
హన్నా వలె నీవు
ప్రార్ధన చేసెదవా ఉపవసించెదవా ||దేవుని||

ప్రభు పాదములు ఆశ్రయించి
ఉత్తమమైనది కోరుకున్నది
మరియ వలె నీవు
ప్రభు సన్నిధిని కోరెదవా ||దేవుని||

వినయ విధేయతలే సుగుణములై
తన జనమును రక్షించిన వనిత
ఎస్తేరును బోలి
దీక్షను పూణెదవా ఉపవసించెదవా ||దేవుని||

Devuni Yandu Bhakthi Gala Sthree Koniyaadabadunu
Aame Chesina Panule Aameku – Ghanatha Nosangunu ||Devuni||

Praardhana Chesi Veera Vanithagaa
Phalamunu Pondi Ghanatha Pondenu
Hannaa Vale Neevu
Praardhana Chesedavaa Upavasinchedavaa ||Devuni||

Prabhu Paadamulu Aashrayinchi
Utthamamainadi Korukunnadi
Mariya Vale Neevu
Prabhu Sannidhini Koredavaa ||Devuni||

Vinaya Vidheyathale Sugunamulai
Thana Janamunu Rakshinchina Vanitha
Estherunu Boli
Deekshanu Poonedavaa Upavasinchedavaa ||Devuni||