దేవుని గొప్ప మహిమను చూసి తిరిగి పాపం చేసెదవా?

Devuni Goppa Mahimanu

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

దేవుని గొప్ప మహిమను చూసి తిరిగి పాపం చేసెదవా?
ద్వంద నీతికి నిష్కృతి లేదని నీకు తెలుసా ఓ క్రైస్తవా! (2)
ఎంత అధము అన్యుల కన్న, ఎంత ఘోరము ఆ యూద కన్న
వలదు పాపం ఇకపైనన్న, తిరిగి పొందు క్రీస్తులో మన్నా (2)

మరచినవా నీ అపజయములు
గుర్తు లేదా! ఆ శోధనలు
నీవు చూపిన ఆ వినయములు
ఏడ్చి చేసిన ఆ ప్రార్థనలు
తండ్రి నీవే దిక్కంటూ, మోకరిల్లిన ఆ క్షణము
అందుకొంటివి విజయములు, విడిచి పెడితివి వాక్యములు (2) ॥ఎంత॥

అందుకొంటివి బాప్తిస్మమును
పొందు కొంటివి ఆ రక్షణను
వదలబోకు ఆత్మీయతను
చేరనివ్వకు నిర్లక్ష్యమును
తీర్పు తీర్చే సమయంలో ఓర్పు దొరకదు గుర్తెరుగు
నిత్య జీవం లో నుండి, ఘోర నరకం చేరెదవా? (2) ॥ఎంత॥

Devuni Goppa Mahimanu Choosi
Thirigi Paapam Chesedavaa?
Dvandava Neethiki Nishkruthi Ledani
Neeku Thelusaa O Kraisthavaa? (2)
Entha Adhamu Anyula Kanna
Entha Ghoramu Aa Yooda Kanna
Valadu Paapam Ikapainanna
Thirigi Pondu Kreesthulo Mannaa (2)

Marachinaavaa Nee Apajayamulu
Guruthu Ledaa Aa Shodhanalu
Neevu Choopina Aa Vinayamulu
Edchi Chesina Aa Praardhanalu
Thandri Neeve Dikkantu
Mokarillina Aa Kshanamu
Andukontivi Vijayamulu
Vidachi Pedithivi Vaakyamunu (2) ||Entha||

Andukontivi Baapthismamunu
Pondukontivi Aa Rakshananu
Vadalaboku Aathmeeyathanu
Cheranivvaku Nirlakshyamunu
Theerpu Theerche Samayamlo
Orpu Dorakadu Gurtherugu
Nithya Jeevamlo Nundi
Ghora Narakam Cheredaa (2) ||Entha||