చూచుచున్న దేవుడవు నీవే యేసయ్యా

Choochuchunna Devudavu

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

చూచుచున్న దేవుడవు నీవే యేసయ్యా
చూడ ముచ్చటాయెనే సుకుమార సుమములైన
నీ నేత్రాలంకృతము (2)

పశ్చాత్తాపము కలుగునే నీ దయగల చూపులతో
క్షమించబడుదురు ఎవరైనా రక్త ప్రోక్షణతో (2)
ఆప్యాయతకు నోచుకొనని
నను చేరదీసిన కృపా సాగరా (2) ||చూచుచున్న||

అగ్ని జ్వాలామయమే నీ చూపుల వలయాలు
తప్పించుకొందురా ఎవరైనా ఎంతటి ఘనులైనా (2)
అగ్ని వంటి శోధనలను
తప్పించితివే దయా సాగరా (2) ||చూచుచున్న||

Choochuchunna Devudavu Neeve Yesayyaa
Chooda Muchchataayaene Sukumaara Sumamulaina
Nee Nethraalankruthamu (2)

Paschaaththapamu Kalugune Nee Dayagala Choopulatho
Kshaminchabaduduru Evarainaa Raktha Prokshanatho (2)
Aapyaayathaku Nochukonani
Nanu Cheradeesina Krupaa Saagaraa (2) ||Choochuchunna||

Agni Jwaalaamayame Nee Choopula Valayaalu
Thappinchukonduraa Evarainaa Enthati Ghanulainaa (2)
Agni Vanti Shodhanalanu
Thappinchithive Dayaa Saagaraa (2) ||Choochuchunna||