చెవులు ఉన్నాయా – వినే చెవులు ఉన్నాయా?

Chevulu Unnaayaa

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

చెవులు ఉన్నాయా – వినే చెవులు ఉన్నాయా? (2)
ఫస్ట్ వినాలి… నెక్స్ట్ నమ్మాలి
చెవులు ఉంటే తప్పక నీవు వినాలి (2)
చెవులు ఉన్నాయా – వినే చెవులు ఉన్నాయా? (2)
విను ఇదే ఆఫర్ వినకపోతే డెంజర్!
యేసు మాట వింటే నీవు బతుకుతావు – (2)
చెవులు ఉన్నాయా – వినే చెవులు ఉన్నాయా? (2)

సాతాను మాటలా? దేవుని మాటలా?
ఏది వింటావు? ఏది చేస్తావు?
కాకి విన్నది చేప విన్నది
గాడిద విన్నది సృష్ఠి విన్నది (2)
యేసయ్య విన్నాడు ప్రాణం పెట్టాడు
వింటేనే రక్షణ యేసు కర్పణ ||చెవులు||

ఫ్రెండ్స్ మాటలా? పేరెంట్స్ మాటలా?
ఏది వింటావు? ఏది చేస్తావు?
భూతు మాటలా సినిమా పాటలా
వద్దు బాబోయ్ దురద చెవులు (2)
దేవుని మాటలు వినే చెవులు ఉండాలని
బైబిల్లో మన కోసమే వ్రాయబడినది ||చెవులు||

Chevulu Unnaayaa – Vine Chevulu Unnaayaa (2)
FIrst Vinaali… Next Nammaali
Chevulu Unte Thappaka Neevu Nammaali (2)
Chevulu Unnaayaa – Vine Chevulu Unnaayaa (2)
Vinu Ide Offer Vinakapothe Danger
Yesu Maata Vinte Neevu Bathukuthaavu – (2)
Chevulu Unnaayaa – Vine Chevulu Unnaayaa (2)

Saathaanu Maatalaa Devuni Maatalaa?
Edi Vintaavu? Edi Chesthaavu?
Kaaki Vinnadi Chepa Vinnadi
Gaadida Vinnadi Srushti Vinnadi (2)
Yesayya Vinnaadu Praanam Pettaadu
Vintene Rakshana Yesu Karpana ||Chevulu||

Friends Maatalaa? Parents Maatalaa?
Edi Vintaavu? Edi Chesthaavu?
Boothu Maatalaa Cinema Paatalaa
Vaddu Baaboi Durada Chevulu (2)
Devuni Maatalu Vine Chevulu Undaalani
Bible lo Mana Kosame Raayabadinadi ||Chevulu||