చలి రాతిరి ఎదురు చూసే

Chali Raathiri Eduru Choose

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

చలి రాతిరి ఎదురు చూసే
తూరుపేమో చుక్క చూపే
గొల్లలేమో పరుగునొచ్చె
దూతలేమో పొగడ వచ్చె
పుట్టాడు పుట్టాడురో రారాజు
మెస్సయ్యా పుట్టాడురో మన కోసం (2)

పశుల పాకలో పరమాత్ముడు
సల్లని సూపులోడు సక్కనోడు
ఆకాశమంత మనసున్నోడు
నీవెట్టివాడవైనా నెట్టివేయడు (2)
సంబరాలు సంబరాలురో
మన బ్రతుకుల్లో సంబరాలురో (2) ||చలి||

చింతలెన్ని ఉన్నా చెంత చేరి
చేరదీయు వాడు ప్రేమగల్లవాడు
ఎవరు మరచినా నిన్ను మరవనన్న
మన దేవుడు గొప్ప గొప్పవాడు (2)
సంబరాలు సంబరాలురో
మన బ్రతుకుల్లో సంబరాలురో (2) ||చలి||

Chali Raathiri Eduru Choose
Thoorupemo Chukka Choope
Gollalemo Parugunochche
Doothalemo Pogada Vachche
Puttaadu Puttaaduro Raaraaju
Messayyaa Puttaaduro Mana Kosam (2)

Pashula Paakalo Paramaathmudu
Sallani Soopulodu Sakkanodu
Aakaashamantha Manasunnodu
Neevettivaadavainaa Nettiveyadu (2)
Sambaraalu Sambaraaluro
Mana Brathukullo Sambaraaluro (2) ||Chali||

Chinthalenni Unnaa Chentha Cheri
Cheradeeyu Vaadu Premagalla Vaadu
Evaru Marachinaa Ninnu Maravananna
Mana Devudu Goppa Goppavaadu (2)
Sambaraalu Sambaraaluro
Mana Brathukullo Sambaraaluro (2) ||Chali||