భక్తులారా స్మరియించెదము

Bhakthulaaraa Smariyinchedamu

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

భక్తులారా స్మరియించెదము
ప్రభు చేసిన మేలులన్నిటిని (2)
అడిగి ఊహించు వాటి కన్నా మరి (2)
సర్వము చక్కగ చేసె (2) ||భక్తులారా||

గాలి తుఫానులు గద్దించి
బాధలను తొలగించే (2)
శ్రమలలో మనకు తోడైయుండి
శ్రమలలో మనకు తోడైయుండి
బయలు పరచె తన జయమున్ (2) ||భక్తులారా||

ఈ భువియందు జీవించు కాలం
బ్రతికెదము ప్రభు కొరకే (2)
మనమాయనకర్పించుకొనెదము
మనమాయనకర్పించుకొనెదము
ఆయన ఆశయమదియే (2) ||భక్తులారా||

కొంచెము కాలమే మిగిలియున్నది
ప్రభువును సంధించుటకై (2)
గనుక మనము నడచుకొనెదము
గనుక మనము నడచుకొనెదము
ప్రభు మార్గముల యందు (2) ||భక్తులారా||

Bhakthulaaraa Smariyinchedamu
Prabhu Chesina Melulannitini (2)
Adigi Oohinchu Vaati Kannaa Mari (2)
Sarvamu Chakkaga Chese (2) ||Bhakthulaaraa||

Gaali Thuphaanulanu Gaddinchi
Baadhalnu Tholaginche (2)
Shramalalo Manaku Thodaiyundi
Shramalalo Manaku Thodaiyundi
Bayalu Parache Thana Jayamun (2) ||Bhakthulaaraa||

Ee Bhuviyandu Jeevinchu Kaalam
Brathikedamu Prabhu Korake (2)
Manamaayanakarpinchukonedamu
Manamaayanakarpinchukonedamu
Aayana Aashayamadiye (2) ||Bhakthulaaraa||

Konchemu Kaalame Migiliyunnadi
Prabhuvunu Sandhinchutakai (2)
Ganuka Manamu Nadachukonedamu
Ganuka Manamu Nadachukonedamu
Prabhu Maargamula Yandu (2) ||Bhakthulaaraa||