బంగారం అడుగలేదు వజ్రాల్ని అడుగలేదు

Bangaram Adugaledu

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

బంగారం అడుగలేదు వజ్రాల్ని అడుగలేదు
హృదయాన్ని అడిగాడయ్యా
ఆస్తులను అడుగలేదు అంతస్తులు అడుగలేదు
హృదయాన్ని అడిగాడయ్యా (2)
మనుషులను చేసాడయ్యా
ఈ లోకాన్ని ఇచ్చాడయ్యా (2)

నా యేసయ్యా.. నా యేసయ్యా…
నా యేసయ్యా.. నా యేసయ్యా… ||బంగారం||

పాపాన్ని తొలగించి శాపాన్ని విరిచేయ
భూలోకం వచ్చాడయ్యా
మానవుని రక్షించి పరలోకమున చేర్చ
సిలువను మోసాడయ్యా (2)
కన్నీటిని తుడిచాడయ్యా
సంతోషం పంచాడయ్యా (2) ||నా యేసయ్యా||

రక్షణను అందించి రక్తాన్ని చిందించి
మోక్షాన్ని ఇచ్చాడయ్యా
ధనవంతులనుగా మనలను చేయ
దారిద్ర్యమొందాడయ్యా (2)
కన్నీటిని తుడిచాడయ్యా
సంతోషం పంచాడయ్యా (2) ||నా యేసయ్యా||

Bangaram Adugaledu Vajraalani Adugaledu
Hrudayaanni Adigaadayyaa
Aasthulanu Adugaledu Anthasthulu Adugaledu
Hrudayaanni Adigaadayyaa (2)
Manushulanu Chesaadayyaa
Ee Lokaanni Ichchaadayyaa (2)

Naa Yesayyaa.. Naa Yesayyaa…
Naa Yesayyaa.. Naa Yesayyaa… ||Bangaram||

Paapaanni Tholaginchi Shaapaanni Viricheya
Bhoolokam Vachchaadayyaa
Maanavuni Rakshinchi Paralokamuna Chercha
Siluvanu Mosaadayyaa (2)
Kanneetini Thudichaadayyaa
Santosham Panchaadayyaa (2) ||Naa Yesayyaa||

Rakshananu Andinchi Rakthaanni Chindinchi
Mokshaanni Ichchaadayyaa
Dhanavanthulanugaa Manalanu Cheya
Daaridryamondaadayyaa (2)
Kanneetini Thudichaadayyaa
Santosham Panchaadayyaa (2) ||Naa Yesayyaa||