అర్పించుచుంటిని యేసయ్యా

Arpinchuchuntini Yesayyaa

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

అర్పించుచుంటిని యేసయ్యా
నన్ను నీ చేతికి (2)
దీనుడను నన్ను నీ బిడ్డగా
ప్రేమతో స్వీకరించు (2) ||అర్పించుచుంటిని||

ఈ లోక జీవితం అల్పకాలమే
నీవే నా గమ్యస్థానము (2)
నిజ సంతోషం నీవు నాకిచ్చి (2)
నా హృదయం వెలిగించు (2)
నా ప్రభువా యేసయ్యా ||అర్పించుచుంటిని||

దప్పిగొన్న జింకవలెనే
ఆశతో చేరితి నీ దరి దేవా (2)
సేదతీర్చి జలము నిన్ను (2)
వాడిన బ్రతుకులో (2)
నింపుము జీవము ||అర్పించుచుంటిని||

Arpinchuchuntini Yesayyaa
Nannu Nee Chethiki (2)
Deenudanu Nannu Nee Biddagaa
Prematho Sweekarinchu (2) ||Arpinchuchuntini||

Ee Loka Jeevitham Alpakaalame
Neeve Naa Gamyasthaanamu (2)
Nija Santhosham Neevu Naakichchi (2)
Naa Hrudayam Veliginchu (2)
Naa Prabhuvaa Yesayyaa ||Arpinchuchuntini||

Dappigonna Jinkavalene
Aashatho Cherithi Nee Dari Devaa (2)
Sedatheerchi Jalamu Ninnu (2)
Vaadina Brathukulo (2)
Nimpumu Jeevamu ||Arpinchuchuntini||