అందాలతార అరుదెంచె నాకై అంబర వీధిలో

Andaala Thaara

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

అందాలతార అరుదెంచె నాకై అంబర వీధిలో
అవతారమూర్తి యేసయ్య కీర్తి అవని చాటుచున్
ఆనందసంద్ర ముప్పొంగె నాలో అమరకాంతిలో
ఆది దేవుని జూడ ఆశింప మనసు పయనమైతిని ||అందాల తార||

విశ్వాసయాత్ర దూరమెంతైన విందుగా దోచెను
వింతైన శాంతి వర్షించె నాలో విజయపథమున
విశ్వాలనేలెడి దేవకుమారుని వీక్షించు దీక్షలో
విరజిమ్మె బలము ప్రవహించె ప్రేమ విశ్రాంతి నొసగుచున్ ||అందాల తార||

యెరూషలేము రాజనగరిలో యేసును వెదకుచు
ఎరిగిన దారి తొలగిన వేళ ఎదలో కృంగితి
యేసయ్యతార ఎప్పటివోలె ఎదురాయె త్రోవలో
ఎంతో యబ్బురపడుచు విస్మయ మొందుచు ఏగితి స్వామి కడకు ||అందాల తార||

ప్రభుజన్మస్ధలము పాకయేగాని పరలోక సౌధమే
బాలునిజూడ జీవితమెంత పావనమాయెను
ప్రభుపాదపూజ దీవెనకాగా ప్రసరించె పుణ్యము
బ్రతుకే మందిరమాయె అర్పణలే సిరులాయె ఫలియించె ప్రార్ధన ||అందాల తార||

Andaala Thaara Arudenche Naakai Ambara Veedhilo
Avathaaramurthy Yesayya Keerthi Avani Chaatuchun
Aanandasandra Mupponge Naalo Amarakaanthilo
Aadi Devuni Jooda – Aashimpa Manasu
Payanamaithini ||Andaala Thaara||

Vishwaasa Yaathra Dooramenthaina Vindugaa Dochenu
Vinthaina Shaanthi Varshinche Naalo Vijayapathamuna
Vishwaala Neledi Deva Kumaaruni Veekshinche Deekshalo
Virajimme Balamu – Pravahinche Prema
Vishraanthi Nosaguchun ||Andaala Thaara||

Yerushalemu Raajanagarilo Yesunu Vedakuchu
Erigina Daari Tholagina Vela Edalo Krungithi
Yesayya Thaara Eppativole Eduraaye Throvalo
Entho Yabburapaduchu – Vismayamonduchu
Aegithi Swaami Kadaku ||Andaala Thaara||

Prabhu Janmasthalmu Paakaye Gaani Paraloka Soudhame
Baaluni Jooda Jeevithamentha Paavanamaayenu
Prabhu Paada Pooja Deevena Kaagaa Prasarinche Punyamu
Brathuke Mandiramaaye – Arpanale Sirulaaye
Phaliyinche Praarthana ||Andaala Thaara||