అమ్మ కన్న మిన్న ఓ యేసయ్యా

Amma Kanna Minna

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

అమ్మ కన్న మిన్న ఓ యేసయ్యా
నాన్న కన్న మిన్న ఓ యేసయ్యా (2)
నీ ప్రేమ కొదువ లేనిది
ఆ.. ఆ.. నీ కృప అంతము కానిది (2)

ఓ తల్లి తన బిడ్డను మరచునా
వారైనా మరచినా నేను మరువను
అని వాగ్ధానమిచ్చిన నా యేసయ్యా – (2) ||నీ ప్రేమ||

Amma Kanna Minna O Yesayyaa
Naanna Kanna Minna O Yesayyaa (2)
Nee Prema Koduva Lenidi
Aa.. Aa.. Nee Krupa Anthamu Kaanidi (2)

O Thalli Thana Biddanu Marachunaa
Vaarainaa Marachinaa Nenu Maruvanu
Ani Vaagdhaanamichchina Naa Yesayyaa – (2) ||Nee Prema||