ఏ యోగ్యతా లేని నన్ను నీవు ప్రేమించినావు దేవా

Ae Yogyathaa Leni Nannu

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

ఏ యోగ్యతా లేని నన్ను నీవు ప్రేమించినావు దేవా
ఏ అర్హతా లేని నన్ను నీవు రక్షించినావు ప్రభువా
నీకేమి చెల్లింతును
నీ ఋణమెలా తీర్తును (2) ||ఏ యోగ్యతా||

కలుషితుడైన పాపాత్ముడను
నిష్కళంకముగా నను మార్చుటకు (2)
పావన దేహంలో గాయాలు పొంది (2)
రక్తమంత చిందించినావా ||నీకేమి||

సుందరమైన నీ రూపమును
మంటివాడనైన నాకీయుటకు (2)
వస్త్రహీనుడుగా సిలువలో వ్రేళాడి (2)
నీ సొగసును కోల్పోయినావా ||నీకేమి||

పాపము వలన మృతినొందిన
అపరాధినైన నను లేపుటకు (2)
నా స్థానమందు నా శిక్ష భరించి (2)
మరణించి తిరిగి లేచావా ||నీకేమి||

Ae Yogyathaa Leni Nannu Neevu Preminchinaavu Devaa
Ae Arhathaa Leni Nannu Neevu Rakshinchinaavu Prabhuvaa
Neekemi Chellinthunu
Nee Runamelaa Theerthunu (2) ||Ae Yogyathaa||

Kalushithudaina Paapaathmudanu
Nishkalankamugaa Nanu Maarchutaku (2)
Paavana Dehamlo Gaayalu Pondi (2)
Rakthamantha Chindinchinaavaa ||Neekemi||

Sundaramaina Nee Roopamunu
Mantivaadanaina Naakeeyutaku (2)
Vasthraheenudugaa Siluvalo Vrelaadi (2)
Nee Sogasunu Kolpoyinaavaa ||Neekemi||

Paapamu Valana Mruthinondina
Aparaadhinaina Nanu Leputaku (2)
Naa Sthaanamandu Naa Shiksha Bharinchi (2)
Maraninchi Thirigi Lechinaavaa ||Neekemi||