ఆశ్రయమా ఆధారమా నీవే నా యేసయ్యా

Aashrayamaa Aadhaaramaa

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

ఆశ్రయమా ఆధారమా నీవే నా యేసయ్యా
నా దుర్గమా నా శైలమా నీవే నా యేసయ్యా (2)
నిను విడచి నేనుండలేను
క్షణామైనా నే బ్రతుకలేను (2) ||ఆశ్రయమా||

కష్ట కాలములు నన్ను కృంగదీసినను
అరణ్య రోదనలు నన్ను ఆవరించినను (2)
నా వెంటే నీవుండినావు
నీ కృపను చూపించావు (2) ||ఆశ్రయమా||

భక్తిహీనులు నాపై పొర్లిపడినను
శత్రు సైన్యము నన్ను చుట్టి ముట్టినను (2)
నా వెంటే నీవుండినావు
కాపాడి రక్షించినావు (2) ||ఆశ్రయమా||

మరణ పాశములు నన్ను చుట్టుకొనగాను
బంధు స్నేహితులు నన్ను బాధపెట్టినను (2)
నా వెంటే నీవుండినావు
దయచూపి దీవించినావు (2) ||ఆశ్రయమా||

Aashrayamaa Aadhaaramaa Neeve Naa Yesayyaa
Naa Durgamaa Naa Shailamaa Neeve Naa Yesayyaa (2)
Ninu Vidachi Nenundalenu
Kshanamainaa Ne Brathukalenu (2) ||Aashrayamaa||

Kashta Kaalamulu Nannu Krungadeesinanu
Aranya Rodhanalu Nannu Aavarinchinanu (2)
Naa Vente Neevundinaavu
Nee Krupanu Choopinchinaavu (2) ||Aashrayamaa||

Bhakthiheenulu Naapai Porlipadinanu
Shathru Sainyamu Nannu Chutti Muttinanu (2)
Naa Vente Neevundinaavu
Kaapaadi Rakshinchinaavu (2) ||Aashrayamaa||

Marana Paashamulu Nannu Chuttukonagaanu
Bandhu Snehithulu Nannu Baadhapettinanu (2)
Naa Vente Neevundinaavu
Dayachoopi Deevinchinaavu (2) ||Aashrayamaa||