ఆశ్రయదుర్గమా – నా యేసయ్యా

Aashraya Durgamaa Naa Yesayyaa

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

ఆశ్రయదుర్గమా – నా యేసయ్యా
నవజీవన మార్గమునా – నన్ను నడిపించుమా
ఊహించలేనే నీ కృపలేని క్షణమును
కోపించుచునే వాత్సల్యము నాపై చూపినావే ||ఆశ్రయ||

లోక మర్యాదలు మమకారాలు గతించి పోవునే
ఆత్మీయులతో అక్షయ అనుబంధం అనుగ్రహించితివే (2)
అందుకే ఈ స్తుతి ఘన మహిమల స్తోత్రాంజలి (2) ||ఆశ్రయ||

నాతో నీవు చేసిన నిబంధనలన్నియు నెరవేర్చుచుంటివే
నీతో చేసిన తీర్మానములు స్థిరపరచితివే (2)
అందుకే ఈ స్తుతి ఘన మహిమల స్తోత్రాంజలి (2) ||ఆశ్రయ||

పరవాసినైతిని వాగ్ధానములకు వారసత్వమున్నను
నీ శిక్షణలో అనుకవతోనే నీకృ పొందెద (2)
అందుకే ఈ స్తుతి ఘన మహిమల స్తోత్రాంజలి (2) ||ఆశ్రయ||

నిత్య నివాసినై నీ ముఖము చూచుచు పరవశించెదనే
ఈ నిరీక్షణయే ఉత్తేజము నాలో కలిగించుచున్నది (2)
స్తుతి ఘన మహిమలు నీకే చెల్లును నా యేసయ్యా
హల్లేలూయా – హల్లేలూయా – హల్లెలూయా (2) ||ఆశ్రయ||

Aashraya Durgamaa – Naa Yesayyaa
Nava Jeevana Maargamunaa – Nannu Nadipinchumaa
Oohinchalene Nee Krupaleni Kshanamunu
Kopinchuchune Vaathsalyamu Naapai Choopinaave ||Aashraya||

Loka Maryaadalu Mamakaaraalu Gathinchi Povune
Aathmeeyulatho Akshaya Anubandham Anugrahinchithive (2)
Anduke Ee Sthuthi Ghana Mahimala Sthothraanjali (2) ||Aashraya||

Naatho Neevu Chesina Nibandhanalanniyu Nerverchuchuntive
Neetho Chesina Theermaanamulu Sthiraparachithive (2)
Anduke Ee Sthuthi Ghana Mahimala Sthothraanjali (2) ||Aashraya||

Paravaasinaithini Vaagdhaanamulaku Vaarasathvamunnanu
Nee Shikshanalo Anukuvathone Nee Krupa Pondeda (2)
Anduke Ee Sthuthi Ghana Mahimala Sthothraanjali (2) ||Aashraya||

Nithya Nivaasinai Nee Mukhamu Choochuchu Paravashinchedane
Ee Nireekshanaye Utthejamu Naalo Kaliginchuchunnadi (2)
Sthuthi Ghana Mahimalu Neeke Chellunu Naa Yesayyaa
Hallelooyaa Hallelooyaa Hallelooyaa (2) ||Aashraya||